Yen Quynh Vu

Humboldt-Universität zu Berlin

Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät

Yen Quynh Vu ist Bachelor-Studentin der Anglistik und Mathematik an der Humboldt-Universität. Sie ist studentische Hilfskraft im SFB1412-Projekt A07.

Projekte

A07 Pragmatic Functions and Effects of Register Variation and Switch: a Register approach to negation and polarity

Kontakt

yen.quynh.vu.1@hu-berlin.de