Phil Beier

Humboldt-Universität zu Berlin

Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Projekte

B04 Register emergence and register change in Germanic

Kontakt

Humboldt-Universität zu Berlin, Dorotheenstraße 24, 10117 Berlin

https://orcid.org/0000-0002-8672-1380
Corinna Gerhard

Publications & Presentations

  Presentations

 • Beier, Phil  (2022) Register im Altschwedischen? Heliga Birgittas Uppenbarelser In: Lingvistisk lördag, ISFAS, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel [ViVo]
 • Schnelle, Gohar; Beier, Phil  (2021) Register dependent variation. Instructions in Notker’s Psalterium and the Revelations of St. Birgitta In: Intra-Writer Variation in Historical Sociolinguistics FAU Erlangen [ViVo]
 • Beier, Phil  (2021) Latinsk påverkan på ett religiöst register? Framväxten av register i Heliga Birgittas uppenbarelser In: Svenska Språkets Historia 16 (SSH16) Lunds universitet [ViVo]
 • Beier, Phil  (2021) Register emergence and Register Change in St. Birgitta's revelations In: Sällskapet för östnordisk filologi (SÖF) femte internationella konferens [ViVo]
 • Norde, Muriel; Beier, Phil  (2020) Registergenes och registerförändring i fornsvenskan – det Birgittinska materialet In: Kollokviet för nordisk filologi (Institutionen för svenska och flerspråkighet Stockholms universitet) [ViVo]

 • Philologie
 • Altisländisch und Altschwedisch
 • Keltisch-nordische Kontakte
 • Runologie
 • Jiddische Literatur in Schweden
 • Jüdisch-schwedische Kontakte